Tietosuojaseloste


Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
VetoVet Oy, Hollolan Eläinlääkäriasema, Terveystie 18, 15860 Hollola

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Mikko Kivistö, Hollolan Eläinlääkäriasema, sähköpostiosoite info@hollolaneläinlääkäri.fi, p. 044 9844208

3. Rekisterin nimi
Hollolan eläinlääkäriaseman potilastietorekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään asiakkaan lemmikkien hoitoon, asiakasviestintään, -markkinointiin ja palvelujen kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:
nimi, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, postiosoite ja asiakasnumero.
Lisäksi rekisteriin kerätään tietoa asiakkaan lemmikeistä ja niiden käyntihistoriasta terveyden ja sairauksien hoitoa varten.
Henkilökunnan täyttäessä ajanvarauksen tai ilmoittautumisen yhteydessä klinikkaohjelmassa olevan ajanvarauslomakkeen, tallentuu henkilön nimi, sähköposti ja puhelinnumero.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Hollolan Eläinlääkäriaseman asiakkaiden ilmoittamista tiedoista, jotka asiakas ilmoittaa asiakkuuden alkaessa tai sen jälkeen. Lisäksi asiakasrekisteriin tallennetaan lemmikin tiedot asiakassuhteen aikana.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Hollolan Eläinlääkäriasema ei luovuta asiakastietoja suoramarkkinointitarkoitukseen.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuen.

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja tai lemmikkien tietoja ulkopuolisille ilman asiakkaan erillistä pyyntöä tai suostumusta.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa vakuutusyhtiölle, jos asiakkaalla ja vakuutusyhtiöllä on sopimus keskenään ja asiakas hakee vakuutustapahtuman yhteydessä suorakorvauspalvelun kautta korvausta vakuutusyhtiöltä.
Lisäksi asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa rahoitusyhtiölle, mikäli asiakas hakee rahoitusta ostokseensa.

Rekisterinpitäjä ei tee tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ilman erillistä asiakkaan kirjallista pyyntöä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot siirretään suojatun SSL-yhteyden kautta. Tiedot on suojattu ulkopuolisten käytöltä palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain Hollolan Eläinlääkäriaseman henkilöillä, joiden työtehtäviin tietoja tarvitaan. Henkilöillä on salassapitosopimus. 

10. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointia varten. Asiakas voi tehdä kiellon asiakkaaksi liittyessään tai kirjallisesti milloin tahansa myöhemmin asiakassuhteen aikana.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään ja lemmikkiään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti.

12. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioiden yhteyshenkilöön tiedon korjaamiseksi.

                                                                                                                               Päivitetty 26.11.2022